सम्पर्क


सम्पर्क

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
बुटवल, रुपन्देही
प्रदेश नं.  ५ 
अफिस फोन: ०७१-५५०६११

सूचना अधिकारी

 

बुद्ध प्रकाश पौडेल

सूचना अधिकारी
अान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

Email: arewabuddha@gmail.com

Mobile: 9857045160