निर्देशिका

सि. न. शीर्षक
1 द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई स्वरोजगारका लागि मेशिनरी औजार सामाग्री र अन्य वस्तु प्रदान गर्ने
2 प्रदेश नं ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन निर्देशिका २०७५
3 प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
4 विपद् कोष संचालन निर्देशिका