नियमावली

सि. न. शीर्षक
1 प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
2 प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग आदेश, २०७४
3 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
4 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४