प्रतिकृया


सम्पर्क

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालथ
बुटवल, रुपन्देही
प्रदेश नं.  ५ 
अफिस फोन: ०७१-५५०६११

सूचना अधिकारी

नारायण अर्याल

सूचना अधिकारी
अान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

Email: aryaln2046@gmail.com

Mobile: 9841090301

प्रतिकृया पठाउनुहोस् ।