सचिव श्री शंकर प्रसाद खरेल ज्यूको स्वागत कार्यक्रम